Fika break at the hotel

PM & Vänner is an innovative hotel and restaurant group in Växjö

Fika break at the hotel

Their philosophy is based on the key elements “forest, meadow and lakes”. This means that much of the building material and interior design is sourced locally. The architect Jonas Lindvall and designer Ingegerd Råman have created an elegant, innovative and tasteful hotel.

Smålandsgatan

Fika break at the hotel

OFFICE

null

Smålandsgatan 2
3th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

NORRMALM

Credits:
Alexander Hall/imagebank.sweden.se

Menu