Umeå Institute of Design

Students at work at the Umeå Institute of Design at Umeå University in the north of Sweden. Since it opened in 1989, the school has gained a reputation as a dynamic environment with exceptional possibilities for creative studies

Umeå Institute of Design

UID is located at the heart of Umeå Arts Campus and is housed in a carefully renovated industrial building by the river. Sweden is one of the world’s most innovative and research-intensive nations. Several universities place high in European rankings, and the education system is student-centric.

Smålandsgatan

Umeå Institute of Design

STORE

null

Smålandsgatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

NORRMALM

Credits:
Jonatan Stålhös/imagebank.sweden.se

Menu